PhDr. Jana Lorencová

Jsem psycholog, psychoterapeut a kouč
Kontaktujte mě

Služby

Ve své psychoterapeutické praxi se opírám zejména o zásady Přístupu zaměřeného na člověka, který je mi blízký. Nechci být vaším rádcem, nedokážu vám dát jednoduchý návod na řešení vašich potíží. Budu průvodcem, který vám umožní lépe porozumět vašim myšlenkám, pocitům a potřebám a který vám také pomůže realizovat změny ve vašem životě tak, abyste byli spokojenější.

Jako kouč používám kromě klasických koučovacích postupů také práci s tělem, což koučování obohacuje o důležité, často neuvědomované informace. Koučování mě baví pro svou hravost a pozitivní přístup.

Psychologické poradenství

Je vhodné, pokud jste ve stresu, v krizové situaci a potřebujete pomoci nasměrovat. Je spíše krátkodobějšího charakteru. Oproti psychoterapii nejde tolik do hloubky.

Psychologická diagnostika

Provádím také psychologickou diagnostiku – buď komplexní, nebo zaměřenou na dílčí osobnostní charakteristiky, profesní dovednosti, paměťové schopnosti, intelektové schopnosti, pozornost, případně diagnostiku přítomnosti/nepřítomnosti duševního onemocnění.

Koučování

Koučování je oproti psychoterapii zaměřené na konkrétní cíl (může být pracovní i soukromý), je zaměřené do budoucna (psychoterapie jde hodně do minulosti). Líbí se mi na něm, že je pozitivně orientované, hravé (pracuji s různými pomůckami). Klient si pomocí kouče postupně naplánuje a zrealizuje konkrétní kroky, které vedou k dosažení požadovaného cíle. Oproti psychoterapii je koučování krátkodobější, zaměřené na řešení, na druhou stranu nejde tolik do hloubky. Jako kouč vycházím z principů tzv. somatického koučování. To znamená, že vedle klasických koučovacích postupů využívám také práci s tělem, což koučování obohacuje o mnoho nových a důležitých informací.

Psychoterapie

Je vhodná, pokud chcete udělat dlouhodobější změnu sebe sama, pokud si přejete lépe porozumět svým pocitům a potřebám. V přijímajícím prostředí se budeme zaměřovat především na pocity teď a tady, budu vaším průvodcem na cestě sebepoznání. Jako psychoterapeut vycházím z hlavních podmínek Přístupu zaměřeného na člověka, kterými jsou bezpodmínečné přijetí klienta, akceptace, empatie. Snažím se vcítit do klienta, podporuji jeho otevřené sebeprojevování, což následně vede k důkladnějšímu sebepoznání i k lepší schopnosti klienta samostatně se rozhodovat. Neschovávám se do role profesionála. Pokud je to vzhledem k problematice klienta žádoucí, používám také eklektický přístup, který čerpá z více psychoterapeutických směrů.

O mně

PhDr. Jana Lorencová, narozena v roce 1982 – profesní životopis

Vzdělání

 • Absolventka magisterského jednooborového studia psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity
 • Rigorózní zkouška v jednooborovém studiu psychologie zakončená titulem PhDr.
 • Atestační zkouška v oboru klinická psychologie
 • Získané osvědčení k výkonu práce klinického psychologa bez odborného dohledu
 • Jsem registrovaný klinický psycholog
 • Absolventka komplexního pětiletého výcvikového programu v PCA – Přístup zaměřený na člověka (1030 hodin)
 • Absolventka výcvikového kurzu v Somatickém koučování akreditovaný ICF (131 hodin)
 • Školící a výcvikový kurz v užívání Wechslerových inteligenčních škál pro dospělé akreditovaný MZ
 • Školící kurz Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii akreditovaný MZ
 • Školící a výcvikový kurz Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 certifikovaný MZ
 • Základní školící a výcvikový kurz v používání Rorschachovy metody certifikovaný MZ
 • Účast na odborném semináři Poruchy příjmu potravy pořádaném institutem Virginie Satirové
 • Účast na víkendových seminářích Katatymně-imaginativní psychoterapie
 • Absolventka Základního kurzu krizové intervence

Praxe

 • Jsem registrovaný klinický psycholog s osvědčením k výkonu práce bez odborného dohledu.
 • Od r. 2006 pracuji v psychiatrické nemocnici, mám několikaletou zkušenost s prací se závislými osobami, klienty s psychotickým onemocněním či osobami s různým typem úzkostných poruch.
 • Mám zkušenost s firemní diagnostikou zaměstnanců na pozici středního a vyššího managementu

Důležité informace

Terapeutické nebo koučovací sezení trvá obvykle 50 minut, téma sezení určuje klient.

Pracuji pouze s dospělými osobami.

Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, sezení si hradí klient sám při každém setkání. Pro objednání není potřeba žádné doporučení od lékaře. Objednat se můžete telefonicky: 730 155 338 nebo emailem: jana@psycholog-lorencova.cz

Sezení začínají přesně v domluvený čas, klienti nemusí čekat. V případě, že chce klient domluvené sezení zrušit, musí tak učinit nejpozději 48 hodin před domluveným termínem, jinak mu bude účtováno 100% z ceny sezení.

Frekvence sezení záleží na domluvě a problematice, obvykle však 1x za týden nebo 1x za 14 dní, to se týká koučování i psychoterapie.

První sezení bývá obvykle z větší části informativní, dozvíte se, jak pracuji, jak psychoterapie či koučování probíhá. Obvykle společně s klientem na tomto sezení sjednáme tzv. „zakázku“, tedy téma, na kterém budeme pracovat.

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost, mlčenlivost o všem, co mi řeknete. Výjimkou je spáchání trestného činu dle platného zákona.

Ceník

Individuální psychoterapie a psychologické poradenství – 1200 Kč/50 min

Koučování – 1200 Kč/50 min

Psychologická diagnostika – 1200 Kč/60 min

Kde mě najdete

Masarykovo náměstí 1102/37
586 01  Jihlava

Vchod z náměstí,
jděte do 2. patra,
dále pak podle směrovek

Kontakty

Pokud chcete, můžete vyplnit kontaktní formulář, ozvu se Vám.
Masarykovo náměstí
1102/37
586 01  Jihlava
730 155 338
jana@psycholog-lorencova.cz

Kontaktní formulář